De streek

We wonen in de kop van Overijssel, zeer gemakkelijk te bereiken via de A32, minder dan 2km van afslag 7 v Steenwijk Noord / Giethoorn / Oldemarkt), bijna het drielandenpunt van Overijssel, Drenthe en Friesland. Het is ook een gebied met een zeer gevarieerd landschap, met stuwwallen, keileem, veengronden (Giethoorn en de Weerribben), vruchtbare wiedegronden en (vlak over de dijk) de noord oost polder. Natuur, landbouw en recreatie ontmoeten elkaar hier, met en zonder spanningen; van rietsnijders tot beheersboeren, boederijcampings enz . Moderne landbouw combineert met oudere vormen en rijke geschiedenis met oude romeinse heerweg, hanzesteden, zuiderzeehaventjes en moderne industrie. De vestingstad Steenwijk verschafte toegang tot ‘het Noorden’. We wonen op de rand van wat vroeger was de ‘kolonie van weldadigheid’, met Willemsoord als pleisterplek. ‘Witte Paarden’ is de naam van een oude uitspanning waar men op weg van en naar Leeuwarden de zinnen verzette. Ons engelse motto is dan ook ‘de Pondemaat, gateway to a getaway’. Oftewel: de eerste Pondemaat na Friesland en de laatste Pondemaat in Overijssel.

Jong en oud(er) hooiend in ’t zonnetje